RT – RW

  1. Rukun Tetangga (RT)

 

No Dusun Nama Jabatan
I. Leyangan Muhtarom Ketua RW 01
1   Masrukin Ketua RT 01
2   Arif Mahmudi Ketua RT 02
3   Suparmin Ketua RT 03
4   Rakim Ketua RT 04
5   Suroto Ketua RT 05
6   Suprato Ketua RT 06
II Leyangan Martono     Ketua RW 02
1   Darwoto Ketua RT 01
2   Mustain Ketua RT 02
3   Rajuli Ketua RT 03
4   Tugiyo Ketua RT 04
III Pedak Budi Kristiono  Ketua RW 03
1   Sujari Ketua RT 01
2   Kusno Ketua RT 02
3   Juremi Ketua RT 03
4   Suwardi Ketua RT 04
5   Magi Ketua RT 05
IV Pedak Suyanto   Ketua RW 04
1   Warsidi Ketua RT 01
2   Margiono Ketua RT 02
3   Suwandi Ketua RT 03
4   Dwi Bambang I Ketua RT 04
5   Walidjo Ketua RT 05